CAP Brabantia CAW Welkom

Brabantia

Samen voor meer sociale rechtvaardigheid.

Centra voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia

In het kort

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia heeft tot doel onzekerheid tegen te gaan en de sociale integratie van kansarmen te bevorderen. Het verenigt vier antennen die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer weten
 • CAP Brabantia CAW Huisvesting

  Huisvesting

  Huisvesting vinden wordt hoe langer hoe moeilijker voor mensen met een laag inkomen. Tussen 2004 en 2005 steeg de gemiddelde huurprijs met 22%.

  Meer weten
 • CAP Brabantia CAW NBMV

  NBMV

  De voogden van Brabantia gaan op weg met deze kinderen en jongeren in hun zoektocht naar een duurzame oplossing.

  Meer weten
 • CAP Brabantia CAW Armoede

  Armoede

  Ongeveer een derde van de Brusselaars moet leven met een inkomen onder de armoederisicogrens.

  Meer weten

Onze antennes

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brabantia groepeert vier verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International

  De sociale dienst van Caritas International

  De sociale dienst van Caritas International is een algemene sociale dienst die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht zijn of haar administratieve situatie (Belg, erkend vluchteling, asielzoeker, migrant zonder wettige verblijf, enz.). In de loop der jaren is de dienst echter meer geraadpleegd geweest door mensen van buitenlandse afkomst (buiten de Europese Unie), hetgeen geleid heeft tot een specialisatie van de dienst rond vreemdelingenrechten. Dit weerspiegelt zich in het soort dossiers en projecten dat jaarlijks door ons team wordt behandeld.

  Meer weten
 • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Kuregem

  De sociale dienst van Kuregem

  De sociale dienst van Kuregem is een polyvalente sociale dienst, exclusief voor de bewoners van deze wijk. Dagelijks kunnen zij hier terecht voor hulp, doorverwijzing, begeleiding en opvolging.

  Meer weten