CAP Brabantia CAW Welkom

Brabantia

Laten we samen bouwen aan een goede sociale dienstverlening !

Centra voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia

In het kort

Het Centrum voor Algemeen Welzijn Brabantia is er voor iedereen, ongeacht zijn of haar politieke, culturele, raciale, filosofische, religieuze of seksuele overtuiging. Het Centrum groepeert vier actieve verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ons dagelijks werk kan worden samengevat als ‘Sociale integratie en de strijd tegen armoede”. Hierbij heeft elke medewerker speciaal aandacht voor de eigenheid, de levensomstandigheden en de veerkracht van iedereen die op ons beroep doet.

Meer weten
 • CAP Brabantia CAW Huisvesting

  Huisvesting

  Huisvesting vinden wordt hoe langer hoe moeilijker voor mensen met een laag inkomen. Tussen 2004 en 2005 steeg de gemiddelde huurprijs met 22%.

  Meer weten
 • CAP Brabantia CAW NBMV

  NBMV

  De voogden van Brabantia gaan op weg met deze kinderen en jongeren in hun zoektocht naar een duurzame oplossing.

  Meer weten
 • CAP Brabantia CAW Armoede

  Armoede

  Ongeveer een derde van de Brusselaars ziet zich genoodzaakt te leven van een inkomen dat onder de armeodegrens ligt .

  Meer weten

Onze antennes

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brabantia groepeert vier verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International

  De sociale dienst van Caritas International

  De sociale dienst van Caritas International is een sociale dienst algemeen welzijnswerk en richt zich in de eerste plaats tot elke vreemdeling van buiten de Europese Unie. Mensen zonder wettig verblijf, uitgeprocedeerde asielzoekers, asielaanvragers, erkende vluchtelingen, personen die geregulariseerd werden, niet-begeleide minderjarigen en Belgen in het kader van een gezinshereniging maken deel uit van onze doelgroep. Wij helpen ook personen uit landen die recent aansloten bij de EU, indien het gaat om een zaak van vrijwillige terugkeer.

  Meer weten
 • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Kuregem

  De sociale dienst van Kuregem

  De sociale dienst van Kuregem is een polyvalente sociale dienst, exclusief voor de bewoners van deze wijk. Dagelijks kunnen zij hier terecht voor hulp, doorverwijzing, begeleiding en opvolging.

  Meer weten