CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International

De antennes van Brabantia

Heden groepeert Centrum Algemeen Welzijnswerk Brabantia vier verenigingen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De sociale dienst van Caritas International

In het kort

De sociale dienst van Caritas International is een algemene sociale dienst die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht zijn of haar administratieve situatie (Belg, erkend vluchteling, asielzoeker, migrant zonder wettige verblijf, enz.). In de loop der jaren is de dienst echter meer geraadpleegd geweest door mensen van buitenlandse afkomst (buiten de Europese Unie), hetgeen geleid heeft tot een specialisatie van de dienst rond vreemdelingenrechten. Dit weerspiegelt zich in het soort dossiers en projecten dat jaarlijks door ons team wordt behandeld.

De projecten

(Gespecialiseerde) eerstelijnsdienst en integratie

Sociale permanentie op de hoofdzetel

Wij bieden dagelijks een algemene dienstverlening aan. Of het nu tijdens de inloopuren is of op afspraak, onze maatschappelijk werkers behandelen alle verzoeken (administratieve, juridische, sociale, enz.) die aan ons worden gericht en proberen deze te beantwoorden. Indien nodig verwijzen zij aanvragers door naar gespecialiseerde diensten die hun vragen kunnen beantwoorden.

 

De volgende onderwerpen worden het vaakst door de dienst behandeld

–        Gezinshereniging

Informatie

Wij organiseren maandelijks groepssessies over gezinshereniging om de begunstigden in staat te stellen hun dossiers correct voor te bereiden.

Daarnaast beantwoorden onze medewerkers dagelijks vragen van zowel cliënten als professionals.

Individuele begeleiding

Wij bieden ook een uitvoerige begeleiding van de dossiers. Dit houdt in dat elke stap met de begunstigde wordt overlopen en, vooral, dat de integriteit van het dossier wordt gecontroleerd voordat het bij de bevoegde diplomatieke posten wordt ingediend.

–        Vrijwillige terugkeer

In samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)behandelen wij aanvragen van vreemdelingen die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen sommigen van hen via de dient re-integratie  van Caritas international een aanvullende bijstand genieten. Dit bestaat uit een budget en begeleiding door lokale partners met het doel om een project /inkomstengenererende activiteit uit te voeren die hun re-integratie na terugkeer kan optimaliseren.

EXTERNE SOCIALE PERMANENTIE

–        Bezoek aan gesloten centra

Twee maatschappelijk werkers bezoeken wekelijks afzonderlijk het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel of dat in Holsbeek. Zij bieden vrijblijvend een luisterend oor aan degenen die dat wensen. Vaak wordt hen gevraagd een link te zijn  met de buitenwereld (familie, advocaat, enz.). Als externe bezoekers zijn wij ook geacht de algemene omstandigheden van de detentie te observeren. Samen met bezoekers uit andere gesloten centra maken wij deel uit van de “Move”-coalitie. Een platform dat opkomt tegen de administratieve detentie van migranten in België.

–        Point 32

Point 32 is een onthaalplaats die een bescheiden maaltijd biedt aan mensen in een precaire situatie, die vooral op straat leven of geen vaste verblijfplaats hebben. In samenwerking met BAPO (Brussel Onthaal Open Deur) bieden wij, afwisselend, een sociale dienstverlening ter plaatse aan. De reden waarom maatschappelijk werkers naar hen toetrekken is om de dienst toegankelijk te maken voor dit publiek.

–        Casa Legal

Casa Legal is een innovatieve advocaten vzw die een nieuwe manier van rechtspraktijk biedt die zich niet beperkt tot het juridische aspect. Er wordt een multidisciplinaire aanpak voorgesteld, aangepast aan de behoeften en de realiteit van de cliënten. Eenmaal per week gaat een maatschappelijk werker van onze dienst erheen om de sociaal-administratieve behoeften/vragen van de cliënten te beantwoorden.

–        Fedasil-Caritas Infopunt – “Bordet”

Aan de zijde van Fedasil, zijn Caritas International en onze dienst aanwezig bij het infopunt gelegen in de Héger-Bordetstraat 3 te Brussel. Dit infopunt is toegankelijk voor iedereen zonder voorwaarde van 9u tot 13u.
Fedasil beantwoordt vragen van verzoekers om internationale bescherming en personen zonder verblijfstitel. We beantwoorden vragen met betrekking tot de verblijfsprocedures, familiehereniging, toegang tot werk en vorming en administratieve problemen, toegang tot de gezondheidszorg enz. Het doel is hen te informeren en te begeleiden naar tweedelijnsdiensten teneinde een niet-gebruik van mensenrechten tegen te gaan.

CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International

De dienst niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV)

 • De voogdij over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
  Zes professionele voogden begeleiden de minderjarigen die hen werden toegewezen via de Dienst Voogdij en bereiden hen voor op hun meerderjarigheid.Het project helpdesk en coaching voor Franstalige NBMV voogden
  Onze professionele Franstalige voogden staan ter beschikking van de particuliere voogden voor de overdracht van hun opgedane kennis en ervaring. Het project behelst verschillende luiken: een helpdesk (tel en e-mail), individuele en collectieve coaching-sessies en thematische vormingen.
Contact

De sociale dienst van Caritas International

Liefdadigheidstraat 43, 1210 Sint-Joost-Ten-Noode
Tél : 02/229.36.11

 

Algemene e-mail: serv.soc.dienst@caritasint.be

E-mail gezinshereniging: rfgh@caritasint.be

E-mail detentie : detentie-detention@caritasint.be

 

Sociale permanentie :

Maandag: 8.30-11.30 uur: zonder afspraak

13.30-3.30 uur: op afspraak

Dinsdag: 8.30-11.30 uur: zonder afspraak

13.30-3.30 uur: zonder afspraak

Woensdag: 8.30-11.30 uur: geen afspraak

13.30-3.30 uur: geen afspraak

Donderdag: 8.30 – 11.30 uur: op afspraak

13.30 – 15.30 uur: /.

Vrijdag: 8.30-11.30 uur: geen afspraak

13.30-3.30 uur: op afspraak

 • Coördinatie

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Lucie BIUMA BAKINA Lucie BIUMA BAKINA
 • ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN SOCIALE VRAGEN EN VRIJWILLIGE TERUGKEER

  Email : serv.soc.dienst@caritasint.be
  Sociale permanentie van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Werner VERHAEGEN Werner VERHAEGEN
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Joséphine MUKABUCYANA Joséphine MUKABUCYANA
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Coraline CALIMAN Coraline CALIMAN
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Susana PARRAGA Susana PARRAGA
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Jasmijn HELSEN Jasmijn HELSEN
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Veerle STEPPE (Vormingsmedewerker) Veerle STEPPE (Vormingsmedewerker)
 • Dienst voor buitenlandse Studenten en Stagiairs (S.E.S.E.)

  Email : sese@caritasint.be

 • Gezinshereniging

  rfgh@caritasint.be

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Marie VANDENDRIESSCHE Marie VANDENDRIESSCHE
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International PAQUET Christine PAQUET Christine
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International HENNEAU Valérie HENNEAU Valérie
 • Bezoek aan de gesloten centra

  detentie-detention@caritasint.be

 • Coaching en hulp bij huisvesting

  Wat onze dienst inhoudt:

  –          Collectieve infosessies over thema’s die betrekking hebben tot huisvesting (zoektocht,, beheer, rechten en plichten, huurwaarborg, sociale huisvesting, huursubsidies, enz.)

  –          Individuele begeleiding voor kwetsbare gezinnen.

  –          Empowerment van begunstigden

  serv.soc.dienst@caritasint.be

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International IDRISSI Assaad (Coach Integratie)       Tel : 0490 560269 IDRISSI Assaad (Coach Integratie) Tel : 0490 560269
 • Voogdendienst

  tuteur-voogd@caritasint.be

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International BRUYNEEL Laurence (Coordinatie) BRUYNEEL Laurence (Coordinatie)
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International VAN HOUDT Bieke VAN HOUDT Bieke
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International PETTENELLA Alice PETTENELLA Alice
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Barbara LACOSTE Barbara LACOSTE