CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International

De antennes van Brabantia

Heden groepeert Centrum Algemeen Welzijnswerk Brabantia vier verenigingen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De sociale dienst van Caritas International

In het kort

De sociale dienst van Caritas International is een sociale dienst algemeen welzijnswerk en richt zich in de eerste plaats tot elke vreemdeling van buiten de Europese Unie. Mensen zonder wettig verblijf, uitgeprocedeerde asielzoekers, asielaanvragers, erkende vluchtelingen, personen die geregulariseerd werden, niet-begeleide minderjarigen en Belgen in het kader van een gezinshereniging maken deel uit van onze doelgroep. Wij helpen ook personen uit landen die recent aansloten bij de EU, indien het gaat om een zaak van vrijwillige terugkeer.

De projecten

(Gespecialiseerde) eerstelijnsdienst en integratie

 • De sociale permanentie
  Dit is een algemene sociale permanentie, die alle thema’s rond vreemdelingen behandelt en waar hen een sociale, juridische en administratieve begeleiding geboden wordt
 • De sociale permanentie bij Punt 32
  In samenwerking met de antenne Brussel Onthaal-Open Deur (BOOD), organiseren we elke week tijdens de middag een permanentie voor dakloze personen en/of personen in irregulier verblijf.
 • Hulp bij gezinshereniging
  Wij verzekeren juridische, administratieve, psychologische en sociale steun tijdens en na de indiening van de procedure bij de Belgische autoriteiten.
 • Hulp bij vrijwillige terugkeer
  In partnerschap met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), helpen wij vreemdelingen die vrijwillig terug wensen te keren naar hun land van herkomst.
 • Hulp bij vrijwillige terugkeer met duurzame re-integratie
  Vreemdelingen die dit wensen helpen wij terug te keren naar hun land van herkomst. Samen met de dienst re-integratie van Caritas International (CI) helpen wij waar mogelijk bij het opzetten van een duurzaam en concreet re-integratieproject, dat in het land van herkomst ondersteund wordt door een  lokale partner.
 • De Dienst voor buitenlandse Studenten en Stagiairs (S.E.S.E.)
  Deze dienst is bestemd voor buitenlandse studenten uit het Zuiden, die op basis van hun studie enkel beschikken over een tijdelijk verblijf. Studenten die dit willen, kunnen hier terecht voor inlichtingen, oriëntatie en psychosociale hulp.
 • Bezoeken aan de gesloten centra
  Twee sociaal assistenten bezoeken wekelijks de personen in de gesloten centra in België. Zij bieden een luisterend oor, informeren over hun rechten en waken over de algemene omstandigheden van de opsluiting.
 • Coaching en hulp bij huisvesting
  Collectieve infosessies worden aangeboden aan nieuwkomers met verblijfsrecht, evenals aan kwetsbare personen bezig met gezinshereniging. Het gaat om informatieve sessies om de kennis van deelnemers over huisvestingsvraagstukken te vergroten. Onder meer het onderzoek en beheer van huisvesting, rechten & plichten, huurgarantie, sociale huisvesting, uitkering, etc.
CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International

De dienst niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV)

 • De voogdij over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
  Zes professionele voogden begeleiden de minderjarigen die hen werden toegewezen via de Dienst Voogdij en bereiden hen voor op hun meerderjarigheid.Het project helpdesk en coaching voor Franstalige NBMV voogden
  Onze professionele Franstalige voogden staan ter beschikking van de particuliere voogden voor de overdracht van hun opgedane kennis en ervaring. Het project behelst verschillende luiken: een helpdesk (tel en e-mail), individuele en collectieve coaching-sessies en thematische vormingen.
Contact

De sociale dienst van Caritas International

Liefdadigheidstraat 43
1210 Sint-Joost-Ten-Noode
Tél : 02/229.36.11
Fax : 02/229.35.85
serv.soc.dienst@caritasint.be

Sociale permanentie van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30 en 13u30 tot 15u30

 • Coördinatie

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Lucie BIUMA BAKINA Lucie BIUMA BAKINA
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Tshiana Maureen BONGONGU Tshiana Maureen BONGONGU
 • ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN SOCIALE VRAGEN EN VRIJWILLIGE TERUGKEER

  Email : serv.soc.dienst@caritasint.be
  Sociale permanentie van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Tshiana Maureen BONGONGU (Mede-Cöordinatrice) Tshiana Maureen BONGONGU (Mede-Cöordinatrice)
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Marc MEERT Marc MEERT
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Mélissa DE MEDTS Mélissa DE MEDTS
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Werner VERHAEGEN Werner VERHAEGEN
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Joséphine MUKABUCYANA Joséphine MUKABUCYANA
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Coraline CALIMAN Coraline CALIMAN
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Susana PARRAGA Susana PARRAGA
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Jasmijn HELSEN Jasmijn HELSEN
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Veerle STEPPE (Vormingsmedewerker) Veerle STEPPE (Vormingsmedewerker)
 • Dienst voor buitenlandse Studenten en Stagiairs (S.E.S.E.)

  Email : sese@caritasint.be

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Tshiana Maureen BONGONGU Tshiana Maureen BONGONGU
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Frida COUILLIEN Frida COUILLIEN
 • Gezinshereniging

  rfgh@caritasint.be

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Marie VANDENDRIESSCHE Marie VANDENDRIESSCHE
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Asmaa BENALI Asmaa BENALI
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International PAQUET Christine PAQUET Christine
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International HENNEAU Valérie HENNEAU Valérie
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International DEBRUYNE Silke DEBRUYNE Silke
 • Bezoek aan de gesloten centra

  detentie-detention@caritasint.be

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International Melissa DE MEDTS Melissa DE MEDTS
 • Coaching en hulp bij huisvesting

  Wat onze dienst inhoudt:

  –          Collectieve infosessies over thema’s die betrekking hebben tot huisvesting (zoektocht,, beheer, rechten en plichten, huurwaarborg, sociale huisvesting, huursubsidies, enz.)

  –          Individuele begeleiding voor kwetsbare gezinnen.

  –          Empowerment van begunstigden

  serv.soc.dienst@caritasint.be

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International COUILLIEN Frida (Coach Integratie)       Tel : 0477 993935 COUILLIEN Frida (Coach Integratie) Tel : 0477 993935
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International IDRISSI Assaad (Coach Integratie)       Tel : 0490 560269 IDRISSI Assaad (Coach Integratie) Tel : 0490 560269
 • Voogdendienst

  tuteur-voogd@caritasint.be

  Contactpersonen
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International BRUYNEEL Laurence (Coordinatie) BRUYNEEL Laurence (Coordinatie)
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International VAN HOUDT Bieke VAN HOUDT Bieke
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International PETTENELLA Alice PETTENELLA Alice
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International CUMPS Audrey CUMPS Audrey
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International BALLYN Manou BALLYN Manou
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International OLIVIERA Marta OLIVIERA Marta
  • CAP Brabantia CAW De sociale dienst van Caritas International DILLEN Joke DILLEN Joke