CAP Brabantia CAW Armoede

Armoede

In het kort

Het aandeel personen met een risico op armoede of sociale uitsluiting ligt in Brussel rond de 40%. Ongeveer een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens. Dit armoederisico ligt heel hoog bij personen die leven in een huishouden zonder werk.

Het zijn harde cijfers. En de realiteit is doorgaans nog harder. Een belangrijk deel van de personen die in armoede leven ontbreekt in de statistieken. Mensen die geen toegang hebben tot de sociale zekerheid, mensen die geen officieel werk hebben, dak- en thuislozen en mensen zonder wettelijke verblijfplaats worden veelal niet meegeteld. En het zijn net deze groepen die maatschappelijk erg kwetsbaar zijn.

Deze kwetsbare groepen bereiken is als organisatie niet vanzelfsprekend. Maar toch is het dat wat we proberen te doen.

Vluchtelingen en asielzoekers komen vandaag aan in België met bijzonder weinig op zak. Vaak hebben ze alles achtergelaten. Dit maakt hun financiële situatie bijzonder precair, maakt hen kwetsbaar en zorgt ervoor dat ze een grote kans hebben om in armoede te belanden. Asielzoekers hebben recht op financiële steun maar de nieuwe omgeving, de vreemde taal, het ontbreken van een vrienden- en familiekring maakt het hen niet gemakkelijk om alle administratie hierrond te begrijpen. Wanneer zij hier vragen rond hebben, kunnen zij terecht bij Brabantia.

Ook dak- en thuislozen kunnen bij Brabantia terecht. Op verschillende plaatsen in Brussel bieden we sociale steun aan in de vorm van sociaal en juridisch advies, maar ook met een warm onthaal en een luisterend oor. Vaak zijn dit alleenstaande mannen – personen die tussen de mazen van het net dreigen te glippen en extra kwetsbaar zijn.

Contact

VOOR AL UW VRAGEN ROND ARMOEDE

Om onze eerstelijnsmedewerkers van de sociale dienst te contacteren  (administratieve, juridische en sociale vragen)

Caritas International
serv.soc.dienst@caritasint.be

Entraide de Saint-Gille 

k.lawson@brabantia.brussels

Cureghem
sdk.ssc@gmail.com

Bruxelles Accueil – Porte Ouverte
as@bapobood.be